Poniedziałek, 16 grudnia 2019. Imieniny Albiny, Sebastiana, Zdzisławy

Andrzej Brach: Wspieranie inwestycji przede wszystkim

2019-03-08 18:37:16 (ost. akt: 2019-03-08 14:22:33)
Od 1 stycznia 2019 roku Andrzej Brach powołany został na stanowisko zastępcy wójta Gminy Iława

Od 1 stycznia 2019 roku Andrzej Brach powołany został na stanowisko zastępcy wójta Gminy Iława

Autor zdjęcia: Życie Powiatu Iławskiego

Andrzej Brach jest związany z Gminą Iława od urodzenia, bo pochodzi z Laseczna. Jego związki z Gminą Iława na tym się jednak nie kończą. Od 24 lat jest pracownikiem Urzędu Gminy Iława, co z pewnością owocuje wiedzą i doświadczeniem. Od 1 stycznia 2019 roku Andrzej Brach powołany został na stanowisko zastępcy wójta Gminy Iława.

Proszę powiedzieć, czy 24 lata w Urzędzie Gminy Iława to według pana długo czy krótko?
— Rzeczywiście – czas szybko biegnie. Myślę, że był to odpowiedni okres, aby przygotować się do kolejnych wyzwań i objęcia tak odpowiedzialnego stanowiska. Z gminą Iława związany jestem od urodzenia, z Urzędem Gminy od 1995 r. W ciągu tych lat nasze miejscowości zmieniły się nie do poznania. Wszyscy jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju naszej gminy. Ja również mam satysfakcją, że mogłem włożyć skromny wkład w jej rozwój.

Jak przyjął Pan propozycję objęcia nowego stanowiska, którego przez wiele lat w Gminie po prostu nie było. Jak się Pan czuje po ponad miesiącu pełnienia nowej funkcji?
— Propozycję objęcia stanowiska przyjąłem ze spokojem i rozwagą: z jednej strony jako wyróżnienie i podsumowanie mojego dotychczasowego wkładu w rozwój naszej małej Ojczyzny, a z drugiej jako poważne i odpowiedzialne wyzwanie. Z pewnością mam w sobie dużo energii i pomysłów, aby sprostać nowym wyzwaniom. Nowe stanowisko przejąłem w miarę płynnie. Skupiłem się oczywiście na przestudiowaniu zakresu czynności wynikających z aktu powołania, zmienionego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Iławie oraz innych zarządzeń wewnętrznych dotyczących wielu procedur, między innymi podpisywania w imieniu Wójta decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów.

Jako zastępca wójta, za jakie dziedziny pan odpowiada, a za jakie odpowiadał pan dotychczas?
— Spośród wielu dziedzin, którymi się zajmuję i których nie sposób tutaj wymienić, przede wszystkim pełnię nadzór nad pracami związanymi z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych oraz nadzór nad prowadzonymi przez gminę inwestycjami. W dalszym ciągu – tak jak dotychczas- kieruję referatem Rozwoju Lokalnego i Promocji. W związku z powyższym nadzoruję proces monitoringu strategii rozwoju gminy na lata 2016-2030 oraz innych dokumentów o charakterze strategicznym. Kolejna ważna dziedzina to zarządzanie przestrzenią, w tym aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz zagadnienia związane z ochrona środowiska, leżące w kompetencjach gminy. W ramach promocji gminy – współpraca z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz z gminami partnerskimi (2 w kraju i 4 za granicą). Oczywiście w dalszym ciągu nadzór nad realizacją wydarzeń promocyjnych i sportowych w gminie.
W ramach funkcjonowania Urzędu Gminy jest to inicjowanie działań i sprawowanie bieżącego nadzoru nad referatami oraz niektórymi określonymi w regulaminie organizacyjnym stanowiskami w Urzędzie. Oczywiście formalnie zastępuję również Wójta podczas jego nieobecności, przyjmuję i podpisuję korespondencję w sprawach nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Wójta.

Nadzór nad działem technicznym jest czymś nowym. Jak zamierza pan sprostać nowym zadaniom, czy ma pan jakieś pomysły na zmianę funkcjonowania poszczególnych referatów, czy też będzie to kontynuacja…
— Na początku chcę wyraźnie zaznaczyć, że funkcjonowanie poszczególnych referatów leży w kompetencji Wójta, a ja w tym zakresie będę współdziałał. Od 1 stycznia bieżącego roku w Urzędzie Gminy w Iławie została wprowadzona nowa struktura organizacyjna. Dla mnie osobiście zagadnienia techniczne nie są czymś nowym.   Od 1999 r. do 2008 kierowałem referatem Rozwoju Gminy i Rolnictwa, następnie od 2008 do 2013 – Referatem Infrastruktury i Rozwoju Lokalnego, a w ostatnich latach referatem Rozwoju Lokalnego i Promocji. Jako kierownik tych referatów i członek różnych zespołów zadaniowych w wielu projektach na bieżąco zajmowałem się tymi zagadnieniami, a więc planowaniem, rozliczaniem inwestycji, pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz całą sferą związaną z udzielaniem zamówień publicznych. Oczywiście - co zawsze wielokrotnie podkreślam – nasze sukcesy były wynikiem pracy wielu osób, przede wszystkim Wójta Krzysztofa Harmacińskiego i podległych pracowników. Reasumując: planowanie i monitoring inwestycji oraz bieżące utrzymanie zasobów komunalnych nie są mi obce.

Czy jest coś nowego, na co w najbliższym czasie mogą liczyć mieszkańcy Gminy Iława – jeśli tak to w jakich dziedzinach życia?
— Gmina Iława od wielu lat prowadzi politykę proinwestycyjną i prorozwojową. W 2019 r. zapisano łącznie ponad 10 mln zł na ponad 50 różnego rodzaju inwestycji. Myślę, że nie będę ich tutaj wymieniać. Natomiast to na co z pewnością czekają mieszkańcy naszej gminy to perspektywa uzyskania dostępu do szybkiego Internetu. Aktualnie realizowany jest rządowy Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC), którego głównym założeniem jest stworzenie cyfrowych fundamentów rozwoju kraju i likwidacja tzw. białych plam NGA, czyli obszarów na których nie ma dostępu do bardzo szybkiego Internetu. Obecnie na terenie naszej gminy trwają prace związane z uzgodnieniem dokumentacji technicznej przebiegu tzw. dostępowej sieci światłowodowej o wysokiej przepustowości. Wybudowanie tej sieci pozwoli operatorom lokalnym podłączanie poszczególnych gospodarstw domowych do sieci. W pierwszej kolejności podłączane będą poszczególne szkoły oraz miejscowości położone w ich otoczeniu. Oczywiście będzie to proces rozłożony na etapy, a sieć będzie sukcesywnie rozbudowywana.

Co według pana jest sprawą priorytetową dla Gminy Iława w trwającej aktualnie kadencji?
— Musimy dobrze przygotować się do nowego okresu programowania w Unii Europejskiej tj. 2021 – 2027. Mam tutaj na myśli odpowiednie fiszki projektowe i dokumentacje techniczne .
Bardzo ważne będą tutaj działania w ramach Związku Gmin Kanału Ostródzko – Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Wspólnie z gminami leżącymi w naszym subregionie musimy dokonać aktualizacji Programu Rozwoju Turystyki w Obszarze Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Następnie podejmiemy wspólne starania o wpisanie programu do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w celu pozyskania odrębnych, pozakonkursowych, środków finansowych po 2020 r.
Jest to szczególnie ważne dla Gminy Iława, ponieważ zwiększa realne szanse na pozyskanie w przyszłości dotacji w ramach środków województwa warmińsko – mazurskiego.
Aktualnie, wspólnie z gminami należącymi do Związku tworzymy tzw. fiszki projektowe. Będziemy walczyć o to, aby znalazły się tam takie projekty jak np.: budowa i przebudowa wielu dróg, budowa ścieżek rowerowych, zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej np. przebudowa stacji uzdatniania , sieć kanalizacji sanitarnej w celu m.in. uzbrojenia terenów inwestycyjnych , rewitalizacja zabytkowych parków i szereg innych.
Uważamy, że tylko skonsolidowane działanie wielu samorządów wokół idei rozwoju subregionu Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego przyniesie pożądany efekt.
Podam tutaj prosty, namacalny przykład inwestycji. Dokumentacja techniczna powstającej aktualnie ścieżki rowerowej Iława – Kamień Mały, jako wspólnej inwestycji miasta i gminy Iława, mogła powstać dzięki idei powołania Ostródzko Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego i sfinansowaniu dofinansowanie ze środków EOG i Mechanizmu Norweskiego. Na realizację zaś inwestycji po stronie Gminy Iława pozyskaliśmy dofinansowanie ze środków RPO Warmia Mazury na lata 2014-2020.
Powstał również Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Ostródzko – Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego, dzięki któremu możliwa jest realizacja m.in. termomodernizacji budynków publicznych i wielu innych w poszczególnych gminach należących do obszaru.
Priorytetową sprawą w obecnej kadencji z pewnością są inwestycje wymuszone w ramach reformy oświaty- likwidacją gimnazjów i powstaniem 8 klasowych szkół podstawowych tj. rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wikielcu oraz przebudowa Szkoły Podstawowej w Lasecznie wraz z budową sali gimnastycznej i zaplecza sportowego, boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw. Są to największe wyzwania, których realizacja uzależniona będzie od pozyskania dofinansowania .
W dalszym ciągu priorytetem jest aktualizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, przygotowywanie nowych terenów inwestycyjnych i pozyskiwanie nowych inwestorów. Posiadamy w swojej ofercie atrakcyjne nieruchomości przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę produkcyjną, usługową oraz mieszkaniową. Zapewniamy również odpowiednią, profesjonalną obsługę inwestorów. Pracownicy Urzędu Gminy przeszli w tym zakresie cykl szkoleń w ramach projektu „Standardy obsługi inwestora” Uważam, że priorytetem rozwojowym naszej gminy jest wspieranie wszelkich inwestycji. Niewątpliwie przykładem mogą być tutaj działania inwestora w zakresie odbudowy zamku w Szymbarku.


Poza pracą na rzecz Gminy Iława, która jest na pewno satysfakcjonująca, jakie ma pan zainteresowania?
— Na pewno turystyka, sporty wodne i krótkofalarstwo. Bardzo lubię aktywnie spędzać czas wolny z rodziną – z żoną Edytą, 18-letnim synem Dominikiem i 11-letnią córką Julią.

Życie Powiatu Iławskiego
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. swojak z Mechanika #2694588 | 176.221.*.* 8 mar 2019 21:35

    NIe o to idzie skąd Andrzej z Krzychem pochodza, co, owszem też ma wagę polityczno-społeczną, ale i tożsamościową, ale jaka ze szkół iławskich w której szliwy otrzymał: z Mechanika na Małym Jeziorakiem. Obaj tu maturę pokonczyli na wysokim poziomie, i to jest w łaśnie najwazniejsze. Mechanik jest z chłopaków bardzo dumny i niech ze szkołą trzymają sztamę.

    ! - + odpowiedz na ten komentarz

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages