Czwartek, 18 października 2018. Imieniny Hanny, Klementyny, Łukasza

Rozmowa z Franciszkiem Jerzym Małkiem, kandydatem na Wójta Gminy Iława

2018-10-05 12:30:00 (ost. akt: 2018-10-05 10:39:45) Artykuł sponsorowany
Franciszek Jerzy Małek kandydat na wójta Gminy Iława

Franciszek Jerzy Małek kandydat na wójta Gminy Iława

Autor zdjęcia: Archiwum kandydata

GMINA DLA WSZYSTKICH - to hasło wyborcze kandydata na Wójta Gminy Iława, Franciszka Jerzego Małka.


Panie Jurku, kandyduje Pan na wójta gminy Iława?
— Tak, bo odpowiedzialny człowiek nie może zawieźć swoich wyborców. Prawie 2 tysiące mieszkańców oddało na mnie i mój program swój głos, zaufali mi i głosowali za koniecznością zmian, a te zmiany są w naszej gminie dalej bezwzględnie potrzebne.

Pana hasło to „Gmina dla wszystkich”. Co to znaczy?
— A znaczy to tyle, że w gminie o jakiej marzę, będzie miejsce dla wszystkich. Będzie miejsce dla zwolenników obecnego wójta, dla moich wyborców i wyborców trzeciej kandydatki. Wszyscy będą równi, będą jasne i czytelne kryteria dostępu mieszkańców do przysługujących ulg, dotacji, dofinansowań oraz zwolnień z podatków lokalnych. Ważne jest pokazanie młodym ludziom, że gmina jest dla nich przyjazna i mają równy dostęp do pracy w Urzędzie Gminy i jej jednostkach budżetowych. To wiedza i wykształcenie, a nie koneksje rodzinne, winny decydować o zatrudnieniu. W czasie moich spotkań mieszkańcy mówią o tym, podają przykłady z życia, ale nie będę tego komentował.

A dziękowanie radnym?
— Za realizowanie mojego dobrego programu wyborczego. Utworzenie funduszy sołeckich było koniecznością, bo gmina traciła środki z budżetu państwa przeznaczone na ten cel i przez lata zaniedbań uzbierała się niezła sumka, którą bezpowrotnie straciliśmy. W celu uporządkowania wieloletnich zaniedbań w gospodarce wodnej należało utworzyć Zakład Komunalny, co miałem w programie, a który ma dużo do zrobienia. Najważniejsze to zapewnić wodę pitną dobrej jakości dla wszystkich mieszkańców gminy i wymiana rur azbestowych w sieci wodociągowej. Przygotowanie mieszkań socjalnych dla rodzin szczególnie dotkniętych przez zły los jest obowiązkiem gminy i to był ważny punkt mojego programu. Gmina posiadała mieszkania komunalne i nie mogę zrozumieć dlaczego je sprzedała. Ważne było też utworzenia przedszkoli czy rozpoczęcie starań, by Siemiany stały się uzdrowiskiem, a stracono bezpowrotnie kilkanaście lat. Chcę tu wyraźnie zaznaczyć, że obowiązkiem każdej władzy jest wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniu mieszkańców.

Pana najważniejsze zadania po wyborach?
— Stan dróg gminnych nie wygląda najlepiej, stąd budowa i remonty dróg są koniecznością. To będzie jedno z głównych zadań po wyborach. W czasie moich spotkań w terenie, mieszkańcy narzekają na złe drogi i na brak chodników, w każdym sołectwie są złe drogi. Należy budować dobrej jakości drogi z chodnikami i ścieżkami rowerowymi tam, gdzie to będzie potrzebne. Dobre drogi to takie, które nie utrudniają prowadzenia działalności gospodarczej mieszkańcom gminy, nie utrudniają dojazdu do gospodarstw rolnych. Najłatwiej jest postawić znaki zakazu wjazdu na niektóre drogi gminne dla pojazdów powyżej 10 ton. Przyjazna gmina tego nie robi bo nie może być przeciwko przedsiębiorcom i rolnikom. Pamiętajmy, że oni wszyscy płacą wysokie podatki do kasy gminnej, a dla rozwoju gminy należy pozyskiwać inwestorów, ale tylko przyjazna gmina stwarza odpowiednie warunki do tego. Nie należy zapominać też o drogach powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Należy podjąć skuteczną współpracę z Powiatem w tym zakresie i remontować te drogi systematycznie. Pamiętać należy o małych miejscowościach i ich drogach. Posłużę się przykładem miejscowości Wiewiórki, gdzie mieszkańcy mają, w zależności od pogody, albo błoto albo piach. A w czym oni są gorsi od innych. Podobnych przykładów można wyszukać więcej. Zapewniam, że w takich sytuacjach będę podejmował odważne decyzje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Dobre drogi podstawą rozwoju gminy.
Będę prowadził właściwą politykę oświatową, priorytetem będzie wyrównanie warunków edukacyjnych dla wszystkich dzieci w gminie, otworzenie co najmniej dwóch żłobków - stosownie do potrzeb i wydłużenie czasu otwarcia przedszkoli. Jeśli będzie taka wola rodziców dzieci niepełnosprawnych to rozpocznę działania w celu powołania do życia szkoły specjalnej. Przygotujemy program „Ziemia dla młodych”-za symboliczną złotówkę działki z zasobów gminnych dla rodzin, które chcą zamieszkać w gminie i dotyczyć to będzie osób do 35 roku życia. Władze gminne muszą podejmować odważne decyzje dotyczące dobrej przyszłości gminy.
Zorganizuję właściwe przesyłanie informacji do mieszkańców, aby nie było tak, że rolnicy nie mieli dobrej informacji o potrzebie szacowania strat suszowych i składania wniosków. Kto naraził na straty rolników ? Inwestycje mają służyć mieszkańcom gminy. Wybudowane boiska (np. Ząbrowo) czy wyremontowane świetlice będą dostępne dla wszystkich mieszkańców przez cały rok (stoły bilardowe, tenis stołowy czy klubo-kawiarnie). Właściwa dbałość o zdrowie mieszkańców to będzie mój obowiązek. Będę aktywnie wspierał podmioty leczące mieszkańców i dołożę starań o utrzymanie istniejących Ośrodków Zdrowia.
Znam prawo i zasady działania samorządów. Wraz z objęciem urzędu wójta gminy chcę wnieść przejrzystość i przewidywalność władzy, a traktowanie mieszkańców z najwyższym szacunkiem będzie codziennością.
Zapraszam mieszkańców do współpracy dla dobra Gminy Iława i namawiam do pójścia na wybory.




Materiały sfinansowane i przygotowane przez Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages