Poniedziałek, 10 sierpnia 2020. Imieniny Bianki, Borysa, Wawrzyńca

Powiat Iławski na drodze ku elektronicznej administracji z prawie 7 mln dofinansowaniem

2017-11-30 11:21:12 (ost. akt: 2017-11-30 11:39:15)
Moment podpisania umowy dofinansowania przez marszałka Gustawa Marka Brzezina (z prawej), Marka Polańskiego, Starosty Powiatu Iławskiego, Macieja Rygielskiego, etatowego członka zarządu powiatu oraz Beatę Szokę, skarbnika powiatu

Moment podpisania umowy dofinansowania przez marszałka Gustawa Marka Brzezina (z prawej), Marka Polańskiego, Starosty Powiatu Iławskiego, Macieja Rygielskiego, etatowego członka zarządu powiatu oraz Beatę Szokę, skarbnika powiatu

Autor zdjęcia: Magdalena Rogatty

Dziś, tj. 30 listopada, w Starostwie Powiatowym w Iławie podpisano umowę z marszałkiem województwa Gustawem Markiem Brzezinem na realizację Projekt pn. ”Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7 862 050,00 zł, z czego kwota dofinansowania to 6 678 696,50 zł.

Marszałek jeszcze przez podpisaniem umowy gratulował Starostwu tak dobrze napisanego wniosku, który uzyskał najwyższą notę a co za tym idzie dofinansowanie.
— To duże pieniądze, które przysłużą się rozwojowi technologicznemu całego powiatu - mówił.

Projekt pn. ”Geodezja 2017-2020 – Powiat Iławski” został wybrany do dofinansowania w konkursie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Wniosek został przygotowany przez pracowników Starostwa Powiatowego w Iławie i uzyskał najwyższą ilość punktów wśród projektów wybranych do dofinansowania.

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 7 862 050,00 zł, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 6 678 696,50 zł, wkład własny 1 183 353,50 zł (w tym kwalifikowany 1 178 593,50 zł).


Głównym celem projektu jest „Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności zwiększenie podaży publicznych usług świadczonych drogą elektroniczną oraz udostępnienie w sieci informacji sektora publicznego”. Wychodząc naprzeciw wymaganiom intensywnie rozwijającego się społeczeństwa informacyjnego Powiat Iławski w 2015 roku sfinansował z własnych środków wdrożenie systemu Geoportal (Informacji katastralnej powiatu iławskiego) dostępnego pod adresem: www.ilawa.geoportal2.pl. Poprzez Geoportal udostępnione zostały wybrane 
e-usług z zakresu geodezji i kartografii. System został wyposażony w podstawowe funkcje, które obecnie nie są w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb mieszkańców, przedsiębiorców oraz innych odbiorców, jednakże stanowi silną i stabilną bazę do rozbudowy kolejnych 
e-usług. Po wdrożeniu projektu, wiele spraw będzie można załatwić bez wizyty w urzędzie, a za otrzymane dokumenty zapłacimy jak w sklepie internetowym, co już jest możliwe dla wybranych usług.

Wdrożenie projektu wymaga realizacji dwóch podstawowych zadań tj. rozszerzenia istniejącego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz rozbudowania zbioru usług udostępniających informację publiczną drogą elektroniczną.
W ramach projektu przeprowadzona zostanie modernizacja ewidencji gruntów i budynków (EGiB) gminy Lubawa oraz części gminy Zalewo (ok. 17 110 działek), utworzona zostanie baza danych obiektów topograficznych (BDOT 500) dla całego obszaru powiatu iławskiego oraz inicjalna baza danych Geodezyjnej Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT) dla jednostki ewidencyjnej gminy Kisielice. W projekcie zaplanowano cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego gmin: Kisielice, Susz, Zalewo, Iława, Lubawa oraz miast: Kisielice, Susz, Zalewo, jak również cyfryzację dowodów zmian z ewidencji gruntów 
i budynków.


Zdigitalizowany, zintegrowany i zharmonizowany zasób geodezyjno-kartograficzny powiatu zostanie udostępniony za pomocą e-usług publicznych. Na stronie, na której dostępny jest Geoportal, w wyniku realizacji projektu zostanie udostępnionych 14 nowych e-usług, takich jak:

1. zamówienie zbioru danych EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem zbioru danych EGiB,

2. zamówienie rejestrów, kartotek, skorowidzów, wykazów, zestawień wraz z usługą generowania licencji i wydaniem produktu utworzonego w oparciu o dane w bazie EGiB,

3. zamówienie mapy ewidencji gruntów i budynków lub mapy zasadniczej wraz 
z generowaniem licencji i wydaniem produktu,

4. zamówienie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z bazy EGiB wraz z generowaniem licencji i wydaniem produktu,

5. pozyskanie danych o budynkach projektowanych lub w budowie, które uzyskały pozwolenie na budowę,

6. pozyskiwanie atrybutów obiektów z bazy danych GESUT,

7. pozyskiwanie atrybutów obiektów z bazy danych BDOT500,

8. geokodowanie numeru osnowy geodezyjnej,

9. pobranie materiałów zasobu z obszaru zgłoszonej pracy wraz z generowaniem licencji,

10. pobieranie danych z bazy EGiB, GESUT, BDOT500,

11. przeglądanie danych z bazy RciWN,

12. zamówienie zbioru danych z bazy RciWN,

13. generowanie licencji i wydanie zbioru danych z bazy RciWN,

14. zgłaszanie uwag i problemów.

Łatwo dostępne informacje sektora publicznego są niezbędne do innowacyjnego rozwoju gospodarczego i społecznego naszego regionu. Realizacja projektu umożliwi zwiększenie dostępności informacji publicznej oraz rozszerzenie zakresu spraw, które mieszkańcy 
i przedsiębiorcy będą mogli załatwić elektronicznie. Udostępnienie zasobów geodezyjno-kartograficznych i informacji przestrzennej z wykorzystaniem narzędzi IT przyspieszy załatwianie spraw, jak również zapewni obniżenie kosztów funkcjonowania urzędu.

Życie Powiatu IławskiegoPolub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages