Czwartek, 19 lipca 2018. Imieniny Alfreny, Rufina, Wincentego

Stowarzyszenie PROMYK to wszechstronne wsparcie osób niepełnosprawnych i starszych

2017-08-06 10:00:00 (ost. akt: 2017-08-03 14:29:01)

Autor zdjęcia: Życie Powiatu Iławskiego

Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego "PROMYK" powstało w 2000 roku. Dnia 13 czerwca 2001 r. zostało zarejestrowane w KRS pod nr 0000019992. 24 maja 2004 r. jako pierwsze, na terenie Powiatu Iławskiego, otrzymało status organizacji pożytku publicznego. Pierwszym Prezesem PROMYKA był śp. Czesław Lendzion, obecnie te funkcję pełni Lech Żendarski.


Członkowie Stowarzyszenia to niewielka grupa zapaleńców, która postanowiła nie czekać na lepszy świat dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, tylko działać,
by ten lepszy świat był Tu i Teraz.

Od chwili powstania Stowarzyszenie zajmuje się wszechstronnym wsparciem osób z niepełnosprawnościami, a od 2011 r. także wsparciem osób starszych. Celem Stowarzyszenia jest stworzenie rozwiązań systemowych na rzecz poprawy jakości i warunków życia osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, z poszanowaniem ich prawa do godnego i niezależnego życia oraz równoprawnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym.
Działania Promyka mające na celu aktywizację osób z niepełnosprawnościami i osób starszych, ich integrację ze środowiskiem lokalnym oraz stworzenie warunków do usamodzielnienia się osób z niepełnosprawnościami, ze szczególnym uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, doprowadziły do powstania Klubu Aktywności, który prowadzony jest we współpracy z Powiatowym Środowiskowym Domem Samopomocy w Iławie, już od 2004 roku.


Klub Aktywności: od pomocy do samopomocy

„Każdy powinien mieć kogoś, z kim mógłby szczerze pomówić, bo choćby człowiek był nie wiadomo jak dzielny, czasami czuje się bardzo samotny„ - Ernest Hemingway

Działalność Klubu to wsparcie Uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego poprzez:
– Stwarzanie warunków do podtrzymywana umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego,
– Naukę nowych i doskonalenie posiadanych umiejętności życiowych,
– Udzielanie wsparcia i wzajemne radzenie sobie w pokonywaniu trudności oraz pokonanie izolacji zewnętrznej (społecznej, towarzyskiej) i wewnętrznej (osobistej, duchowej),
– Wsparcie terapeutyczne, rehabilitację ruchową,
– Współpracę z rodzinami osób korzystających z Klubu.

Główną wartością Klubu Aktywności jest to, że osoby z zaburzeniami psychicznymi otrzymują miejsce, gdzie mogą się spotkać i pracować z innymi ludźmi o podobnych problemach, mają możliwość wymiany myśli i doświadczeń na temat Ich konkretnych problemów.

W trakcie dawania i przyjmowania pomocy Uczestnicy Klubu jednocześnie uczą się, jak pomagać sobie i innym oraz jak dzielić się wiedzą i doświadczeniem, aby min. skutecznie podnieść swoją aktywność społeczną.

Dodatkowo Uczestnicy Klubu otrzymują profesjonalne wsparcie i edukację.
Aby wyzdrowieć należy stanąć na dwóch nogach - jedna to wykorzystanie wiedzy i umiejętności specjalisty, druga- to wsparcie nieprofesjonalistów w grupie samopomocowej”

W latach 2005 – 2010 Stowarzyszenie „Promyk” realizowało działania samopomocowe w ramach „Klubu Samopomocy Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Analizując dane demograficzne, z których jednoznacznie wynika, że nasze społeczeństwo się starzeje, od 2011 roku do chwili obecnej działaniami samopomocowymi objęto również osoby starsze i realizowane są one w ramach „Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych”.

Pomoc Stowarzyszenia oferowana w ramach Klubu to min. grupy samopomocy, grupy wsparcia, grupy edukacyjne, grupy terapeutyczne sztuką, zajęcia rehabilitacyjno- ruchowe, zajęcia komputerowe, poradnictwo socjalne, prawne, indywidualne konsultacje psychologiczne. Ponadto Stowarzyszenie organizuje coroczne spotkanie andrzejkowe, spotkania integracyjne oraz jest otwarte na współpracę z innymi podmiotami na rzecz osób z niepełnosprawnościami i osób starszych.


Ośrodek Wsparcia
Chęć i potrzeba stworzenia warunków do usamodzielnienia się osób z zaburzeniami psychicznymi była przesłanką do budowy Ośrodka Wsparcia, który ma dawać osobom z niepełnosprawnościami, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia w codziennym życiu.

Projekt budowy Ośrodka Wsparcia ze sfery marzeń w plany przeobraził się w 2009 r. kiedy to Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego PROMYK podjął uchwałę o gromadzeniu środków finansowych, szczególnie 1 % podatku na budowę Ośrodka Wsparcia. Pomysłodawczynią budowy i form działalności Ośrodka Wsparcia jest Krystyna Szafryna- Żęgota - ówczesna prezes Stowarzyszenia. W 2012 roku podjęła również starania o nieodpłatne przekazanie przez Powiat Iławski działki na rzecz Stowarzyszenia, które zaowocowały podjęciem przez Radę Powiatu Iławskiego uchwały upoważniającej do zawarcia umowy darowizny działki. 4 listopada 2013 r. podpisano notarialną umowę darowizny, w której Powiat Iławski przekazał Promykowi działkę o powierzchni 22 arów pod budowę Ośrodka Wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Działka zlokalizowana jest w Iławie, przy ul. 1 Maja. Jest to malownicza, cicha okolica, zapewniająca bezpieczeństwo i spokój osobom niepełnosprawnym. Następnie Stowarzyszenie przystąpiło do sporządzenia dokumentacji projektowej i wniosku o dofinansowanie budowy Ośrodka Wsparcia - bryła A ze środków PFRON przekazanych Samorządowi Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie. Dnia 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Warmińsko- Mazurskiego podjął uchwałę o dofinansowaniu budowy Ośrodka Wsparcia - Bryła A w kwocie 345.000 zł. Pozostała kwota to środki z 1% podatku zgromadzone przez Stowarzyszenie. Dnia 1 czerwca 2015 r. ruszyła budowa pierwszego budynku- bryły A, którą zakończono 25 listopada 2015 r.


Klub Aktywności

5 kwietnia 2016 roku Ośrodek Wsparcia rozpoczął swoją działalność i od tej chwili prowadzone są usługi wspierająco- aktywizujące, w ramach Klubu Aktywności Osób Starszych, Niepełnosprawnych oraz Klubu Aktywności- jako zajęć popołudniowych organizowanych dla Uczestników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Iławie. Osoby niepełnosprawne, starsze mają w Ośrodku okazję do korzystania z wielu zajęć wspierająco- aktywizująco- rehabilitacyjnych, które wpływają na usprawnienie ich całościowego funkcjonowania w społeczeństwie. Uzyskują tutaj również pomoc i wsparcie, które tak bardzo potrzebne jest każdemu człowiekowi borykającemu się z ciężarem choroby, wieku.

Zajęcia są bezpłatne i może z nich skorzystać każda osoba z niepełnosprawnościami, osoba starsza, czy też osoba czująca się samotnie. Ośrodek Wsparcia przy ulicy 1 Maja 6 C Stowarzyszenia Promyk zaprasza od wtorku do czwartku w godz. 15.30- 18.00
W Ośrodku Wsparcia ma powstać wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, z uwagi na potrzebę niesienia pomocy osobom, które znalazły się w trudnej dla siebie lub swoich bliskich sytuacji i pilnie wymagają specjalistycznego osprzętowania, 
a samodzielnie nie są w stanie go sobie zabezpieczyć. W tym zakresie Stowarzyszenie Promyk już podjęło pierwsze kroki i użycza już nieodpłatnie wózka o napędzie elektrycznym ( zakupiony przez Stowarzyszenie) oraz wózka o napędzie ręcznym, który został Stowarzyszeniu nieodpłatnie przekazany. Każdy kto posiada, sprawny sprzęt rehabilitacyjny, może go nieodpłatnie przekazać Stowarzyszeniu, a te przekaże go osobie potrzebującej.


Pomysł na mieszkania treningowe i wspomagane
Wyzwaniem, które stoi przed Stowarzyszeniem jest rozbudowa Ośrodka o mieszkania treningowe, wspomagane. W swoim zamyśle Ośrodek Wsparcia, to nie tylko usługi wspierająco- aktywizujące i wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ale także mieszkania treningowe, wspomagane, w których osoby niepełnosprawne podczas okresowych pobytów treningowych, będą miały możliwość doświadczenia, budowania i rozwijania samodzielności, samoobsługi i kompetencji społecznych w zakresie: komunikacji, gospodarowania czasem wolnym, funkcjonowania w grupie, w przestrzeni publicznej, radzenia sobie bez ciągłej obecności rodziców/stałych opiekunów, radzenia sobie w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach. Pobyt w mieszkaniu treningowym przygotuje do w miarę samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa domowego min. w mieszkaniu wspomaganym.
Mieszkania wspomagane będą docelowymi mieszkaniami, dającymi osobom niepełnosprawnym, w tym z zaburzeniami psychicznymi możliwość aktywnego życia, przy minimum wsparcia.
Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Powiatu Iławskiego „ Promyk”
14-200 Iława, ul. 1 Maja 6 C
tel. 604 304 073
www.promyk.ilawa.pl

Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages