Poniedziałek, 25 czerwca 2018. Imieniny Łucji, Witolda, Wilhelma

To oni pozyskują miliony na inwestycje

2016-11-03 08:02:27 (ost. akt: 2016-11-03 18:25:14) Artykuł sponsorowany
Zespół projektowy, od lewej Marcin Toczek, Daria Szczepańska, Joanna Leśnikowska, Joanna Magierek, Leszek Błaszkowski, Żaneta Jończak


Zespół projektowy, od lewej Marcin Toczek, Daria Szczepańska, Joanna Leśnikowska, Joanna Magierek, Leszek Błaszkowski, Żaneta Jończak


Autor zdjęcia: Tomasz Więcek

Od 2005 roku w iławskim szpitalu zrealizowano w sumie 14 projektów finansowanych ze środków unijnych. Ich łączna wartość to prawie 30 milionów złotych. Nad pozyskaniem środków pracuje doświadczony zespół projektowy.

Od wielu lat Powiatowy Szpital im. Władysława Biegańskiego w Iławie realizuje inwestycje przy udziale środków unijnych. Pozyskiwanie dotacji to żmudne i wymagające chirurgicznej dokładności procedury.

- Są jednostki, które zlecają przygotowanie tego typu projektów firmom zewnętrznym – mówi Iwona Orkiszewska, dyrektor Powiatowego Szpitala im. Władysława Biegańskiego w Iławie. – Ja postawiłam na zespół doświadczonych fachowców, który tworzą pracownicy szpitala. Kolejne projekty i inwestycje pokazują, że była to trafiona decyzja – wyjaśnia dyrektor placówki.


Pracownicy wchodzący w skład „zespołu projektowego” dysponują wszechstronną wiedzą zarówno w zakresie realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak i specjalistyczną wiedzą konieczną do prawidłowej realizacji zadań z zakresu zamówień publicznych, prawa budowlanego czy funkcjonowania podmiotów leczniczych. W zależności od specyfiki projektu w skład zespołu wchodzi również personel medyczny. Do tej pory zespół koordynował 14 różnych przedsięwzięć, na które Powiatowy Szpital w Iławie uzyskał dofinansowanie. Znaczna część projektów dotyczyła prac budowlanych, zakupu sprzętu, ale także wdrożenia systemów informatycznych czy tzw. działań „miękkich” obejmujących profilaktykę czy szkolenia personelu medycznego.

Należy podkreślić, że uzyskanie efektu w postaci zakończenia realizacji inwestycji to nie koniec „życia” projektu.

- Ciąży na nas obowiązek utrzymania jego trwałości w postaci zapewnienia ciągłości wskaźników, które zawarto we wniosku o dofinansowanie, jeszcze przez 5 lat od jego rozliczenia. W rzeczonym okresie szczegółowej kontroli instytucji zewnętrznych poddawane są np. posiadanie zakupionego w ramach projektu sprzętu, czy utrzymanie stworzonych miejsc pracy – tłumaczy dyrektor Orkiszewska.


Wśród realizowanych w szpitalu projektów można znaleźć takie, które były ograniczone terytorialnie (wojewódzkie) oraz ogólnopolskie. 
W projektach dofinansowanych ze środków norweskich brały udział podmioty z całego kraju. 
- Te projekty są ocenianie nie tylko na poziomie krajowym, ale także przez kraj „darczyńcę”, w tym przypadku Norwegię – mówi Joanna Magierek, starszy inspektor ds. administracyjnych iławskiego szpitala. – Kraj, który daje środki powołuje niezależny zespół ekspertów – tłumaczy. 

Bardzo złożonym pod względem wymagań merytorycznych był nabór wniosków dotyczący dofinansowania na modernizację Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i budowy lądowiska. 
- To projekt priorytetowy dla naszej placówki – mówi Iwona Orkiszewska. – Konieczność jego posiadania jeszcze w tym roku wynika z rozporządzenia ministra zdrowia i decyduje o dalszym funkcjonowaniu SOR-u. 

– Umiejscowienie lądowiska na dachu budynku gwarantuje bezpośrednie skomunikowanie z oddziałami szpitalnymi, dzięki czemu wyeliminowany został transport kołowy karetką – wyjaśnia inżynier Marcin Toczek, który w zespole projektowym odpowiada za nadzór nad wszelkimi szpitalnymi inwestycjami budowlanymi.

- Decyzja o tym, że będziemy aplikować o środki unijne była oczywista, bo zawsze, jeżeli jest możliwość pozyskania wsparcia zewnętrznego, to staramy się z niego korzystać – zapewnia dyrektor Orkiszewska. 

Łącznie w ramach postępowania konkursowego złożono blisko 100 projektów z całego kraju.
- Już po pierwszej ocenie formalnej odrzucona została prawie połowa aplikacji – mówi Żaneta Jończak. – Kolejny etap oceny eksperckiej wyłonił 23 inwestycje przyjęte do dofinansowania. Nasz projekt zajął wysoką jedenastą pozycję w kraju– precyzuje kierownik Działu Organizacyjnego. 
- Na tym etapie oceny, spośród szpitali w naszym województwie dofinansowanie otrzymał jeszcze tylko jeden podmiot – dodaje dyrektor Iwona Orkiszewska. Podkreślenia wymaga fakt, że kryteria oceny tego projektu były bardzo wygórowane. Konkurs był tak przygotowany, że łatwiej było aplikować o środku szpitalom wojewódzkim. Dlatego uzyskane dofinansowanie traktujemy jako szczególny sukces – wyjaśnia dyrektor Orkiszewska.

Całkowita wartość projektu to ponad siedem milionów złotych. Na tę sumę składają się prace budowlane związane z powstaniem lądowiska oraz doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w wysoko specjalistyczny sprzęt. 

- Cieszymy się ze wszystkich remontów i modernizacji – mówi Iwona Orkiszewska.
– Pamiętamy jednak, że szpital to przede wszystkim ludzie, dlatego też wzmocniliśmy między innymi obsadę medyczną w SOR – wyjaśnia dyrektor placówki. Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej w takich projektach jak wspomniane wyżej lądowisko wymaga specjalistycznej wiedzy z wielu zakresów.

- Opracowując projekt musimy zapoznać się z obszerną dokumentacją, są to bardzo często kilkusetstronicowe opracowania, które należy wnikliwie przeanalizować, żeby wiedzieć na co zwrócić szczególną uwagę – mówi Żaneta Jończak. Bardzo istotne są kryteria oceny projektów, ich spełnienie warunkuje otrzymanie pozytywnej oceny inwestycji – wyjaśnia kierownik Działu Organizacyjnego. 
- Osoby oceniające projekty to zawsze eksperci – mówi Iwona Orkiszewska. – Dlatego ich przygotowanie wymaga pracy zespołowej. Na każdym etapie, zarówno przygotowania dokumentacji jak i realizacji inwestycji odbywają się nasze wewnętrzne, często wielogodzinne konsultacje w formie np. tzw. „burzy mózgów” – dodaje dyrektor szpitala. 

Lądowisko, mimo, że jest jedną z najważniejszych inwestycji szpitala w ostatnim czasie, to nie zamyka planów rozwoju i rozbudowy placówki. Właśnie oczekujemy na rozstrzygnięcie kolejnych dwóch projektów dotyczących obszarów szpitalnych, psychiatrii i zagospodarowania terenu na potrzeby rehabilitacji. W najbliższych miesiącach składane będą także kolejne projekty, a zespół projektowy już przygotowuje niezbędną dokumentację.


Dyrektor Iwona Orkiszewska osobiście sprawdza postęp prac przy prowadzonych w szpitalu inwestycjach (na zdjęciu z Marcinem Toczkiem)


Zespół Projektowy


•• Żaneta Jończak – kierownik Działu Organizacyjnego, posiada 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika i 11-letnie doświadczenie zawodowe w Powiatowym Szpitalu w Iławie w pozyskiwaniu, rozliczaniu i koordynowaniu projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz studia podyplomowe w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia.
•• Joanna Magierek - starszy inspektor ds. administracyjnych, posiada prawie 10 - letnie doświadczenie zawodowe w Powiatowym Szpitalu w Iławie, wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska. Od 2006 roku bierze czynny udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inwestycji.
•• Joanna Leśnikowska - referent ds. administracyjnych, posiada ponad 2 letnie doświadczenie w pracy w Powiatowym Szpitalu w Iławie, wykształcenie wyższe z dziedziny zdrowia publicznego. Przez cały okres pracy bierze czynny udział w aplikowaniu o finansowanie na realizację inwestycji szpitalnych ze środków zewnętrznych oraz rozliczaniu projektów.
•• Leszek Błaszkowski - kierownik działu techniczno-eksploatacyjnego, od 2011 r. kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego i Zamówień Publicznych, wykształcenie wyższe. Odpowiedzialny za nadzorowanie właściwego przebiegu procedur przetargowych prowadzonych w ramach zamówień publicznych.
•• Daria Szczepańska - specjalista ds. administracyjnych, od 3 lat realizuje zadania z zakresu zamówień publicznych w Powiatowym Szpitalu w Iławie, wykształcenie wyższe z zakresu zdrowia publicznego.
•• Marcin Toczek - starszy specjalista ds. inwestycji, remontów i bieżącej eksploatacji. Wykształcenie wyższe, inżynier budownictwa, posiadający 15-letni staż pracy, w tym 12-letni w Powiatowym Szpitalu w Iławie. W Szpitalu odpowiedzialny za przeprowadzanie, nadzór i realizację prac budowlanych, inwestycji i remontów, także tych dofinansowanych ze środków zewnętrznych.Tomasz Więcek
Polub nas na Facebooku:

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages