Piątek, 16 listopada 2018. Imieniny Edmunda, Marii, Marka

Widziane okiem radnego wojewódzkiego - Bernadeta Hordejuk o gospodarce

2016-09-11 09:00:00 (ost. akt: 2016-09-08 11:56:50)
Bernadeta Hordejuk jest radną wojewódzką i pracownikiem Starostwa Powiatowego w Iławie

Bernadeta Hordejuk jest radną wojewódzką i pracownikiem Starostwa Powiatowego w Iławie

Autor zdjęcia: Archiwum

Gospodarka to całokształt działań gospodarczych prowadzonych w danym regionie polegający na wytwarzaniu dóbr i świadczeniu usług zgodnie z potrzebami ludności.

Województwo warmińsko-mazurskie, w skali kraju, należy do grona regionów o relatywnie niskim poziomie rozwoju gospodarczego. Taki stan rzeczy wynika z wielu czynników. Główną barierą rozwoju gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego jest jego peryferyjne położenie, które charakteryzuje się znaczną odległością od światowych i europejskich centrów gospodarczych i rynków zbytu.

Region Warmii i Mazur jest także oddalony od głównych ośrodków gospodarczych oraz baz surowców i komponentów niezbędnych do produkcji przemysłowej. Oddalenie to w konsekwencji uniemożliwia obniżenie kosztów produkcji oraz utrudnia dostarczanie produktów finalnych do odbiorców. Ponadto niska zamożność mieszkańców województwa przyczynia się do niewielkiego popytu na rynku wewnętrznym. Dodatkowo region Warmii i Mazur przez lata był zaniedbany pod względem inwestycyjnym, co obrazuje na przykład sieć i stan infrastruktury transportowej, której rozbudowa i modernizacja tak naprawdę nastąpiła po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w 2004 roku i trwa do chwili obecnej.

Jednym z podstawowych mierników rozwoju gospodarczego jest poziom produktu krajowego brutto (PKB) w przeliczeniu na jednego mieszkańca, którego wartość w województwie warmińsko-mazurskim jest jedną z najniższych w kraju i stanowi 71,5% średniej krajowej. Pod tym względem województwo warmińsko-mazurskie zajmowało 14. lokatę w kraju – niższe wartości odnotowano jedynie w województwie podkarpackim i lubelskim.

Analizując PKB per capita w województwie warmińsko-mazurskim, zauważyć można, że jego wartość z roku na rok w cenach bieżących wzrasta, natomiast stopniowo maleje jego relacja do średniej krajowej. Na przykład w 2013 r. wartość PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w cenach bieżących w porównaniu do 2003 r. wzrosła o blisko 81% (z 16 998 zł w 2003 roku do 30 764 zł w 2013 roku), natomiast relacja PKB per capita w stosunku do średniej krajowej zmalała (z 76,7% w 2003 r. do 71,5% w 2013r.).

W województwie warmińsko-mazurskim udział PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca stanowi 48% ogółem i pod tym względem Warmia i Mazury wraz z województwem lubelskim i podkarpackim zajmują ostatnie miejsce w kraju.


Relacja PKB według parytetu siły nabywczej waluty


Na sytuację tę należy jednak spojrzeć w szerszej perspektywie, ponieważ jest ona spowodowana procesem polaryzacji polskich regionów – regiony bogatsze, o lepszej infrastrukturze i bazie produkcyjnej rozwijają się szybciej od słabszych województw, które mają gorszą sytuację wyjściową i muszą nadrabiać zaległości rozwojowe z poprzednich lat. Należy także mieć na uwadze, iż blisko 25% krajowego PKB generowana jest w województwie mazowieckim i to przede wszystkim bardzo dynamiczny rozwój tego regionu powoduje, iż udział PKB per capita w relacji do średniej krajowej w innych województwach maleje. Gdy porównamy bowiem relację PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca w stosunku do średniej krajowej, okazuje się, że zwiększyła się ona znacząco tylko w dwóch województwach, tj. mazowieckim i dolnośląskim, a nieznaczny wzrost nastąpił w trzech regionach (wielkopolskim, opolskim i łódzkim), natomiast w pozostałych jedenastu województwach wystąpił spadek relacji PKB per capita w stosunku do średniej krajowej.

Informacje zebrała Bernadeta Hordejuk na bazie opracowań „Analizy sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko mazurskiego”
Polub nas na Facebooku:

Zobacz także

Zagraj w GRY.wm.pl

  • Goodgame Empire
  • Goodgame Big Farm
  • Goodgame Poker
  • Shadow Kings - The Dark Ages